Szakmáink:

Az asztalosok leginkább kisüzemi légkörben, különböző faipari gépek segítségével munkálkodnak fából készülő termékek előállításának céljából. A szakemberek az általános famegmunkálás elsajátítását követően több szakmai csoporton belül tudnak elhelyezkedni, dolgozhatnak épületasztalosként, bútorasztalosként, de rövid betanulást, átképzést követően akár egyéb faipari szakmákban is. A bútorasztalos komplex tudását felhasználva, előkészített fa-alkatrészekből, tervek alapján bútort készít. Az épületasztalos az épület szerkezetéből adódó asztalosmunkákat végez el, ablakokat, ajtókat készít.

 

Az eladó legfontosabb feladata a vevők kiszolgálása a korszerű kereskedelem követelményeinek megfelelően, valamint a bolti munkához, áruforgalomhoz kapcsolódó feladatok ellátása. Az eladó szakterületének megfelelően alaposan és minden, az áru sajátosságára kiterjedő részletességgel ismeri az eladni kívánt termékek tulajdonságait, rendeltetését, minőségi és árkülönbségeit. Képes arra, hogy a bizonytalan, vagy határozatlan elképzeléssel bíró vevő szándékát megismerje és részére megfelelő árut kínáljon. Az egyes termékeknek megfelelően más és más speciális ismereteket sajátít el és ismer meg a gyakorlatban. Ezek az ismeretek hozzásegítik ahhoz, hogy a vevőknek hasznos, pontos és praktikus tanácsot tudjon adni.

 

Vasból, acélból és egyéb fémekből készült lemezeket , idomokat, csöveket munkál meg. Ezekből tartószerkezeteket, vázakat, burkolatokat és díszítő elemeket készít. Munkája során elkészíti és összeállítja könnyű- és acélszerkezetű rendszerek elemeit. Részt vesz hidak, csarnokszerkezetek szerelésében. Elkészíti kapuk, ajtók, ipari nyílászárók alkatrészeit. Szétszereli a lakatos ipari termékeket, legyártja a cserére szoruló részeket és összeállítja a felújított terméket.

 

Előkészíti a munkafeladat végrehajtását, az ahhoz szükséges anyagokat, segédanyagokat, előre gyártott elemeket, gépeket, szerszámokat, mérőeszközöket, felfogó- és befogóeszközöket, szállító- és emelő berendezéseket, személyi védőfelszereléseket. Külső és belső hengeres felületet esztergál. Különféle marási eljárásokat alkalmaz, összetettebb alkatrészek elkészítéséhez. Ismeri és alkalmazza a köszörülési eljárásokat. Fúrási műveletet végez. CNC-gépet programoz és kezel.

 

A kőműves és hidegburkoló előkészítő tevékenységet, egyszerűbb földmunkát végez, a munka megkezdéséhez szükséges mérési feladatokat lát el. Helyszíni betonozási munkát végez, vasalást készít, vízszigetelő munkát, hő- és hangszigetelő munkát, falazást végez. Előre gyártott elemeket helyez el, állványzatot, hagyományos zsaluzatot készít és bont. Monolit beton és vasbeton szerkezetet, vakolatot készít, nyílászárót épít be, aljzatbetont készít. Szerelő kőműves munkát készít, előre gyártott elemeket összeszerel az utasításoknak megfelelően. Falakban utólagos nyílás kiváltását készíti, bontási, átalakítási, helyreállítási munkákat végez.

 

A villanyszerelő előkészíti a villanyszerelési munkálatokat: terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez. Kiválasztja a munkafolyamathoz szükséges eszközöket, szerszámokat, készülékeket. Munkaműveletekről vázlatos rajzot készít. A munkafeladatok elvégzéséről jegyzőkönyvet készít. Helyszíni felmérést végez, értelmezi a terveket, műszaki leírásokat, átveszi és felméri a munkaterületet. Egyezteti a munkafolyamatot a partnerekkel. Felméri és meghatározza az eszköz- és anyagszükségletet. Elosztóberendezést szerel, fogyasztásmérő helyet alakít ki, vezetékhálózatot épít ki. Beltéri, kültéri világítási berendezést szerel. Fogyasztói berendezések részére csatlakozóhelyeket alakít ki. Villámhárító berendezést szerel. Villamos forgógépet, transzformátort szerel.